GEO

Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství

Autor: Baar Vladimír, Havrlant Jan, Holeček Milan, Rumpel Petr, Wilam Petr, Žufan Petr Rok 

 

Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství

Autor: Bičík Ivan, Baar Vladimír, Čermák Zdeněk, Frajer Václav, Perlín Radim


Školní atlas dnešního světa 


Terra 2015


Hospodářský zeměpis

zdroj:Google.com

Hospodářský zeměpis na obchodní akademii se zaměřuje především na:

·         na globální a regionální geografické aspekty světové ekonomiky a jejich souvislosti a dopady na hospodářství a společnost

·         charakteristiky fyzickogeografické a socioekonomické sféry

·         fungování a vztahy lidské společnosti, vývojové trendy

·         čtení a použití map

·         environmetální a ekologickou situaci současného světa a jeho částí

·         aktuální trendy a současnou situaci v cestovním ruchu

 

Geografie – věda zabývající se obecnými zákonitostmi a pravidly přírodní a sociální (společenské) sféry a jejich vzájemným působením v krajině.

·         Fyzický zeměpis – studuje přírodní jevy a procesy a jejich vzájemné vztahy (atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra, litosféra)

·         Sociální zeměpis (Socioekonomický) – zaměření na:

o   sledování obyvatelstva a jeho rozvoje, struktury územního rozložení, chování a pohybu v území

o   strukturu hospodářství podle sektorů a odvětví i z hlediska územního

o   studium stavu a vývoje vzájemných vztahů mezi jednotlivými populacemi a jejich výtvory v krajině

·         Regionální zeměpis – zabývá se územním rozložením a charakteristikou jednotlivých zemí a makroregionů


Geo zábava

Tipy Web films:

·         ZEMĚPIS SVĚTA – cyklus pořadů České televize

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169655222-zemepis-sveta/dily/

         ·         NATIONAL GEOGRAPHIC

http://www.nationalgeographic.com/

  

Tipy Web games (EN):

·         NATIONAL GEOGRAPHIC

http://education.nationalgeographic.com/education/media/geogames/?ar_a=1

         ·         World Geography Games

http://world-geography-games.com/

         ·         Lufthansa: Virtual Pilot  

http://www.lufthansa-vp.com/

  

Tipy Web games (CZ)

         ·         Slepé mapy CZ - vyberte si mapu k procvičování:

http://www.slepemapy.cz/

         ·         Seterra Online

http://online.seterra.net/cs?img=1