120 let tradice!Z historie školy:

„Kdo vcházíš věz, že roku 1894-5 zřízena byla tato MĚSTSKÁ VYŠŠÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, aby vzděláním odborným vzpružen i povznesen byl stav obchodní ku blahobytu vlastnímu a spolu ku zmohutnění celého českého národa"

Tento nápis si může přečíst každý návštěvník školy hned ve vstupní chodbě. Historie školy tedy sahá přesně 120 let zpět do minulosti. Založena byla jako vyšší škola obchodní v roce 1894. Byla to také doba vítězství českého vedení města nad německým vlivem. Po opětovné žádosti o zřízení školy jí ministerstvo dne 12. června 1894 konečně vyhovělo. Na schůzi obecního zastupitelstva bylo zvoleno 10 zástupců do kuratoria školy. Prvním předsedou kuratoria se stal starosta města Karel Vojáček, prvním ředitelem městské vyšší obchodní školy Hugo Raulich.

Škola během své historie jméno několikrát změnila, od roku 1990 nese název Obchodní akademie Prostějov. V současnosti zde studuje přes 200 budoucích manažerů, pracovníků a ředitelů bank, odborných učitelů, ekonomů a dalších profesí spojených s ekonomickým vzděláním.