Mezinárodní anglické certifikáty


V roce 2016 se Obchodní akademie stala partnerem autorizovaného centra pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English, Cambridge P.A.R.K.  Zájemci z řad žáků i široké veřejnosti tedy mohou zkoušky skládat i v budově naší školy. V případě nízkého počtu kandidátů se zkoušky budou konat na jiném smluvním místě.


Proč zkoušky Cambridge English?
-zkoušky z anglického jazyka-

 

Dobrá znalost anglického jazyka oficiálně doložená celosvětově uznávaným certifikátem poskytuje žákům kvalitní start vedoucí k studijním a pracovním úspěchům v tuzemsku i zahraničí.

 

Cambridge English Language Assessment potvrzuje znalosti anglického jazyka, a napomáhá tak k:

  • zvýšení pravděpodobnosti přijetí ke studiu na univerzitě v tuzemsku nebo zahraničí
  • získání mezinárodně uznávaného certifikátu s celoživotní platností, který potvrzuje úroveň znalosti anglického jazyka
  • zvýšení úspěšnosti při hledání zaměstnání
  • zlepšení praktických dovedností a znalostí anglického jazyka
  • obdržení jasného a objektivního důkazu o pokrocích
  • získání rad a podpory ve vzdělávání
  • snadnému cestování po celém světě
  • zhodnocení dlouholetého úsilí
  • zvýšení sebevědomí a získání nové motivace ke studiu  anglického jazyka


Zájemci mohou vykonat veškerou škálu nabízených zkoušek, od KET až po CPE. Největší zájem je o zkoušky PET, FCE a CAE.


 


Zkouška PET je na úrovni  B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), neboli 
Intermediate
.

 

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje komunikativní znalost jazyka asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení zkoušky FCE. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo zhotovovat si poznámky během schůzky. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky.

Příklady škol v ČR, které uznávají PET: VUT,UTB, MUNI, CUNI...

Příklady firem v ČR, které uznávají PET:: AstraZeneca, Honeywell, Mazda, Evropská Cestovní Pojištovna AS, Český Statistický Úřad …

 

Minimální hranice úspěšnosti:

70% z celé zkoušky. Minimální hranice pro jednotlivé části zkoušky není určena, takže klidně můžete třeba z jedné části získat jen 5 bodů a přesto zkoušku udělat. Pokud zkoušku zvládnete na více než 45% - 69%, obdržíte certifikát úrovně A2, tedy ekvivalent KET. Pokud zkoušku zvládnete na více než 90%, získáte certifikát B2, tedy ekvivalent FCE.

 

Obsah zkoušky:

1. čtení & psaní (1 hodina a 30 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut), 3. mluvení (10 až 12 min. ve dvojici kandidátů)

1. čtení & psaní (1 hodina a 30 minut)
Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu, zabarvení a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.  Dále kandidáti transformují věty, reagují na zprávy a píší neformální dopis nebo vyprávění o rozsahu 100 slov. 
Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů.

2. poslech (30 minut)
V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence, záměrům a postojům mluvících osob v nahrávkách jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu.

3. mluvení (10 až 12 minut)
Ověřují se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata.   

     


    Zkouška FCE je na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), neboli Upper-Intermediate.


Příklady škol v ČR, které uznávají FCE: ČVUT, VUT, CUNI, MUNI, UJEP, UTB,...

Příklady firem v ČR, které uznávají FCE: ČNB, Česká Pojišťovna, Honeywell, Hewlett-Packard, Skanska, UniCredit,...

 

Minimální hranice úspěšnosti:

60% z celé zkoušky. Minimální hranice pro jednotlivé části zkoušky není určena, takže klidně můžete třeba z jedné části získat jen 5 bodů a přesto zkoušku udělat. Pokud zkoušku zvládnete na více než 45% - 59%, obdržíte certifikát úrovně B1, tedy ekvivalent PET. Pokud zkoušku zvládnete na více než 80%, získáte certifikát C1, tedy ekvivalent CAE.


Obsah zkoušky:


1.  Čtení a použití angličtiny (1 hodina 15 minut)

Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu, např. knihy, časopisy, noviny. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu nebo sestavování částí textů. V této části zkoušky se také ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím doplnění vhodného slova do textu, transformací slov v jiný slovní druh a přeformulování vět. (40% výsledku celé zkoušky)

 

2. Psaní (1 hodina a 20 minut)

Kandidáti píší vždy dva texty. První je esej v rozsahu 140 - 190 slov  napevně zadané téma všeobecného zájmu. U druhého textu, o rozsahu opět 140 - 190 slov, si může kandidát vybrat téma z několika typů textů, např. email/dopis, článek, report nebo recenze. (Psaní má hodnotu 20% výsledku celé zkoušky.)

 

4. Poslech (40 minut)

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí, spojování, nebo doplňování vynechaných míst v textu. (20% výsledku celé zkoušky)

 

5. Mluvení (14 minut)

Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva, popř. tři zkoušení. První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas.  Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu individuálně popisují a porovnávají. Třetí částí je dialog mezi kandidáty na základě krátkého písemného zadání. Ústní část zkoušky končí opět krátkým dialogem se zkoušejícím na navazující téma. (20% výsledku celé zkoušky)
         

        Zkouška CAE je na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), neboli Advanced.

 

Příklady škol v zahraničí uznávajích CAE: Cambridge U. (UK); Hawaii Pacific U. (USA); Stockhlm U. (SWE); Sydney U. (AUS); Tokyo U. (JPN),...

Příklady firem v zahraničí uznávajích CAE: Bayer, Dell, Ernst & Young, ...

 

Minimální hranice úspěšnosti:

60% z celé zkoušky. Minimální hranice pro jednotlivé části zkoušky není určena, takže klidně můžete třeba z jedné části získat jen 5 bodů a přesto zkoušku udělat. Pokud zkoušku zvládnete na více než 45% - 59%, obdržíte certifikát úrovně B2, tedy ekvivalent FCE. Pokud zkoušku zvládnete na více než 80%, získáte certifikát C2, tedy ekvivalent CPE.

  OBSAH ZKOUŠKY:


1.  Čtení a použití angličtiny (1 hodina 30 minut)

Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu, např. knihy, časopisy, noviny. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu nebo sestavování částí textů. V této části zkoušky se také ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím doplnění vhodného slova do textu, transformací slov v jiný slovní druh a přeformulování vět. (40% výsledku celé zkoušky)

 

2. Psaní (1 hodina a 30 minut)

Kandidáti píší vždy dva texty. První je esej v rozsahu 220 - 260 slov  napevně zadané téma všeobecného zájmu. U druhého textu, o rozsahu opět 220 - 260 slov, si může kandidát vybrat téma z několika typů textů, např. dopis, návrh, report nebo recenze. (Psaní má hodnotu 20% výsledku celé zkoušky.)

 

4. Poslech (40 minut)

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí, spojování, nebo doplňování vynechaných míst v textu. (20% výsledku celé zkoušky)

 

5. Mluvení (15 minut)

Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva, popř. tři zkoušení. První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas.  Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu individuálně popisují a porovnávají. Třetí částí je dialog mezi kandidáty na základě krátkého písemného zadání. Ústní část zkoušky končí opět krátkým dialogem se zkoušejícím na navazující téma. (20% výsledku celé zkoušky)Více informací zodpoví Mgr. Jana Suchánková - suchankova@oapv.cz

případně Mgr. Jiří Brandecký - brandecky@oapv.cz