ขยายรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 มี.ค. 2563 01:39โดยทวีศักดิ์ ไกรสุข   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2563 01:07 ]


เนื่องด้วยสถานะการเฝ้าระวัง"ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจึงขยายเวลารับสมัครและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม  2563

 กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1 

 https://forms.gle/C6oiQrdU4xSmZUAK9

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4

https://forms.gle/hYwVviWp4xajsiQcA

2. โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้สมัคร วันที่  3 - 12 พฤษภาคม  2563 หลังเวลา 18.00 น. ทาง www.nwp.ac.th

3. นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
** ไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์ 
** นักเรียนที่มีชื่อเข้าสอบ ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร ไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน
** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะประกาศรอบแรกในวันที่ 21 มีนาคม

ม.1 จัดรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียนโดยคละห้อง(ไม่เรียงลำดับ) และจะจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนใหม่อีกครั้งหลังประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

ม.4 จัดรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียนโดยจัดตามสายการเรียนที่เลือกไว้ และเรียงตามเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคเรียน


กำหนดการเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์  
086-6525838 (ครูพยอม)
094-2512717 (ครูอนุวัฒน์)...
Comments