รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 มี.ค. 2563 01:39โดยทวีศักดิ์ ไกรสุข   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 23:42 ]

เนื่องด้วยสถานะการเฝ้าระวัง"ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563  ให้ยกเลิกการเดินทางไปสมัครตนเอง นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือใช้ช่องทางผ่านสื่อเทคโนโลยี        ในการประสานงาน เช่น โทรศัพท์/เฟซบุ๊ก/ไลน์/IG/E-mail เป็นต้น หรือผ่านครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา หรือครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2563   
    ทั้งนี้ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2563  เวลา 18.00 น. ของทุกวัน ทาง www.nwp.ac.th  นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้บันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อทางโรงเรียน 
 สำหรับนักเรียนที่มีชื่อสมัครแล้ว  ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร  ไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียนอีก

 กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1 


กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4


2. การสอบคัดเลือก การประกาศผล รายงานตัว และการมอบตัวนักเรียน ให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

3. วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดเป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

4. โรงเรียนประกาศปิดเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว หากนักเรียนไม่มีกิจสำคัญใด ๆ ที่จำเป็นนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน ถ้าต้องการติดต่อทางโรงเรียนให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์  
086-6525838 (ครูพยอม)
094-2512717 (ครูอนุวัฒน์)
Comments