วิดีโอ YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดชื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

 • พิธีเปิดงาน 2021 GOOD HALLYU -PROJECT with LISA วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ท่านอี อุก ฮ็อน เอกอัคราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทเวนตี้-ทเวนตี้วัน กู๊ด ฮัลยู พรอเจค วิธ ลิซ่า (2021 GOOD HALLYU -PROJECT with LISA) ณ ห้อง Creative Room โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โดยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับในนามผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และบุคลากรโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่าน อี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำราชอาณาจักรไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยในครั้งนี้ มูลน ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2564 19:37 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • อบรมนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม          วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้จัดการอบรมนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยมีวิทยากรคือ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายภานุวัฒน์  ปุรณะศิริ นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และนายสิรวิชญ์  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเป็นวิทยากร ในการนี้นายสุดใจ อ่อนฤาชา ได้นิเทศติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษาตามกรอบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และได้ตรวจเยี่ยมพบปะให้ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2564 05:28 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ร.9 ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมด้วย   รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร์  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 17 ต.ค. 2564 05:26 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • มอบทุนกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.)รายใหม่ ให้กับนักเรียนจำนวน 20 ราย       วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ รองผู้อำนวยการได้รับมอบหมายจาก ท่านผู้อำนวยการสิรวิชญ์ สิทธินอก ร่วมพิธีมอบทุน กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.)รายใหม่ ให้กับนักเรียนจำนวน 20 ราย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 12 ต.ค. 2564 21:09 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • ร่วมแสดงความยินดี กับนายสุดใจ อ่อนฤๅชา ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์    วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี  กับนายสุดใจ อ่อนฤๅชา ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 12 ต.ค. 2564 21:06 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 119 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ว-นวพ

 • พิธีไหว้ครู 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดพิธืไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 23:13 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนหน้าเสาธง
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 22:54 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 และนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom (Online Supervision) โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 02:09 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ต้อนรับครูใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คุณครู ขนิษฐา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ครับ
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 01:55 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2563 23:17 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg