วิดีโอ YouTube

จัดชื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

 • วันคริสต์มาส วันปีใหม่ 2563      ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติตะวันตก รู้จักมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนายราเมศณ์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 26 ธ.ค. 2563 21:12 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563     ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
  ส่ง 25 ธ.ค. 2563 00:39 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • บริจาคโลหิต 2563    ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนพร้อมด้วยประชาชน อำเภอโนนสุวรรณ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดนางรองเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์
  ส่ง 15 ธ.ค. 2563 18:39 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • 4 ธันวาคม 2563 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยมีนายราเมศณ์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 4 ธ.ค. 2563 06:33 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้าย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้จัดณัชศรัญย์ฉัตร สุขวิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนตาเบาวิทยา และคุณครูเบญจมาศ ถนอมศิลป์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนลำปลายมาศ ในการนี้นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 
  ส่ง 4 ธ.ค. 2563 06:32 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ว-นวพ

 • พิธีไหว้ครู 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดพิธืไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 23:13 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนหน้าเสาธง
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 22:54 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 และนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom (Online Supervision) โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 02:09 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ต้อนรับครูใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คุณครู ขนิษฐา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ครับ
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 01:55 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2563 23:17 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg