คู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID - 19

   

   การจัดห้องเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 แต่ละห้องจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

   กลุ่ม ก และกลุ่ม ข สลัปกันมาเรียนเป็นรายสัปดาห์


 


            

วิดีโอ YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

 • สพม.32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล    ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบาย       No Child Left Behind : Walk in Classroom (Online Supervision) โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 01:41 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • การประชุมทางไกล “สวัสดีคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2563       โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมรับชมการประชุมทางไกล “สวัสดีคุณครู” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 29 มิ.ย. 2563 21:57 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • คณะครูโรงเรียนร่วมกันทำความสะอาด   คณะครูโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน  เพื่อเตรียมพร้อมรับนักเรียนสำหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 28 มิ.ย. 2563 21:11 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • คณะครูโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมทำความสะอาดหอประชุมโรงเรียน คณะครูโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมทำความสะอาดหอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรพิทยาคม เพื่อเตรียมพร้อมรับนักเรียนสำหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 28 มิ.ย. 2563 21:14 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • มอบตัวและปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /63            ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสาวละมุล สว่างเพาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ เป็นประธานในการมอบตัวและ ปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 28 มิ.ย. 2563 21:05 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดชื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. (โรงยิมพลศึกษา)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล.ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงย ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 22:59 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ว-นวพ

 • นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 และนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom (Online Supervision) โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 02:09 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ต้อนรับครูใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คุณครู ขนิษฐา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ครับ
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 01:55 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2563 23:17 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • กราบนมัสการ ขอบพระคุณ   กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์วิรัตสิทธิทัต  โกวิโท วัดป่าโคกเจริญธรรม   ที่ร่วมบริจาคสิ่งของตู้สะสมบุญเกื้อหนุนเพื่อนมนุษย์  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ และทุกๆ ท่านครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2563 23:10 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนทางไกล     ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเป็นประธานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนทางไกล ณ ห้องไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
  ส่ง 19 พ.ค. 2563 21:54 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg