วิดีโอ YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

 • วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563     ในวันที่ 11–19 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยนางสาวละมุล สว่างเพาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ    จังหวัดบุรีรัมย์
  ส่ง 20 ส.ค. 2563 01:30 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 นายราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
  ส่ง 18 ก.ย. 2563 00:36 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • สวนสวยโรงเรียนงาม 63
  ส่ง 15 ส.ค. 2563 00:26 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • 12 สิงหาคม 63     วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม    นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
  ส่ง 18 ก.ย. 2563 00:36 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • วันแม่ โรงเรียนโนนสุวรรณ
  ส่ง 15 ส.ค. 2563 00:23 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดชื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. (โรงยิมพลศึกษา)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล.ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงย ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 22:59 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ว-นวพ

 • พิธีไหว้ครู 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดพิธืไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 23:13 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนหน้าเสาธง
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 22:54 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 และนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom (Online Supervision) โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 02:09 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ต้อนรับครูใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คุณครู ขนิษฐา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ครับ
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 01:55 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2563 23:17 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg