วิดีโอ YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดชื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

 • ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล รายละ 2,000 บาท    วันอังคารที่  7 กันยายน 2564 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โดยการนำของ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล รายละ 2,000 บาท โดยโรงเรียนดำเนินการมอบเงินสดให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองซึ่งเดินทางมาเซ็นรับด้วยตนเองโดยการดำเนินการนั้นได้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ เวลา 08.30-12.00 น. ดำเนินการมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเวลา 13.00-16.30 น. ดำเนินการมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้ได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19  โดยให้รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพบครูที่ปรึกษา ซ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2564 20:27 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยมประจำเขตพื้นที่การศึกษา และระบบการบริหารจัดการดำเนินงานเรียนรวมยอดเยี่ยมระดับเงิน   วันที่ 31 สิงหาคม 2564 งานแนะแนว โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยมประจำเขตพื้นที่การศึกษา และระบบการบริหารจัดการดำเนินงานเรียนรวมยอดเยี่ยมระดับเงิน จากนายกฤษ ละมูลมอญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
  ส่ง 8 ก.ย. 2564 20:25 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • โครงการ KOFICE Good Hallyu Project in Thailand ประจำปี 2564     วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มูลนิธิเกาหลีเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Korean Foundation for international Cultural (KOFICE) )ร่วมกับค่ายเพลง วายจี (YG Entertainment) ได้มาดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมให้เป็นห้องมัลติมีเดียเพื่อใช้เป็นห้องสันทนาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมและ รวมกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรม K-POP ตามโครงการ KOFICE Good Hallyu Project in Thailand ประจำปี 2564  โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แห่งประเทศเกาหลี (MCST) ในการนี้ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม และคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  ส่ง 8 ก.ย. 2564 20:11 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On-hand และ Online     เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 11-19 สิงหาคม 2564 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โดยการนำของ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ได้กำหนดให้ครูที่ปรึกษา นัดหมายนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบมาลงทะเบียนเรียน พบปะพูดคุยรับอินเตอร์เน็ตซิม ติดตามความคืบหน้าในการเรียน ตามหลักการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน  On-hand  และ Online ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหา เพื่อนำมาแก้ไข และ ให้ความช่วยเหลือต่อไป
  ส่ง 8 ก.ย. 2564 20:08 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2564    ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายสิรวิชญ์  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 8 ก.ย. 2564 20:06 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 110 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ว-นวพ

 • พิธีไหว้ครู 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดพิธืไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 23:13 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนหน้าเสาธง
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 22:54 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 และนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom (Online Supervision) โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 02:09 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ต้อนรับครูใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คุณครู ขนิษฐา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ครับ
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 01:55 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2563 23:17 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg