วิดีโอ YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดชื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

 • กิจกรรม Big Cleaning Day           ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมนำโดย นายสิรวิชญ์  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและสถานที่ภายในโรงเรียน ให้สะอาดและมีระเบียบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 25 มิ.ย. 2564 02:23 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสิรวิชญ์  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เป็นประธาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก โดยมีครูกตัญชลี เอกวุธ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 16 มิ.ย. 2564 08:22 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 สจ. อดิศา จันทร์มณี เป็นประธาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) โดยในการทำโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ท่าน ศน.ทัศวิน โชยรัมย์ ศึกษานิเทศก์ และคณะ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน เตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ(ITA Online) และเพื่อลดขั้นตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและการรับรองเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการ เป็นการรับรองสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษาเอง ประจำปีงบประมาณ 2564  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ณ ห้องโสตท ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2564 08:21 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • 3 มิถุนายน 2564       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน 2564นายสิรวิชญ์  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา      ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 
  ส่ง 9 มิ.ย. 2564 01:00 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • ประชุม ครั้งที่ 3 ปี 2564           วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายนายสิรวิชญ์  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 2564  มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติ การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 1 มิ.ย. 2564 18:47 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 93 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ว-นวพ

 • พิธีไหว้ครู 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดพิธืไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 23:13 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนหน้าเสาธง
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 22:54 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 นิเทศ ติดตามผลและประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 และนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom (Online Supervision) โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 02:09 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ต้อนรับครูใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คุณครู ขนิษฐา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ครับ
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 01:55 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2563 23:17 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg