วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดชื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. (โรงยิมพลศึกษา)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล.ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงย ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 22:59 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รอบรั้ว-นวพ

 • กรายนมัสการ   กราบนมัสการพระอาจารย์วิรัตสิทธิทัต  โกวิโท วัดป่าโคกเจริญธรรม   ที่ร่วมบริจาคสิ่งของตู้สะสมบุญเกื้อหนุนเพื่อนมนุษย์  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ และทุกๆ ท่านครับ
  ส่ง 26 พ.ค. 2563 22:10 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนทางไกล     ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเป็นประธานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนทางไกล ณ ห้องไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
  ส่ง 19 พ.ค. 2563 21:54 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.เขต สพม.32         ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม และให้กำลังใจครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 
  ส่ง 2 พ.ค. 2563 02:53 โดย กานติมา วึกชัยภูมิ
 • การประชุมบันทึกข้อตกลง(MOU)       การประชุมบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาทักษะด้านติจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกับคณะครูสายงานการสอน คณะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมโดย ใช้  แอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุมทางวิดีโอ Google Hangout meet
  ส่ง 28 เม.ย. 2563 02:36 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ความคืบหน้าการสร้างอาคารโรงยิมพละ ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงยิมพละศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ครับ
  ส่ง 5 เม.ย. 2563 18:16 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg