วิดีโอ YouTube


รอบรั้ว-นวพ

 • มหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จังหวดบุรีรัมย์  ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม นักเรียนระดับชัน ม.1 ม.2 และม.3 เข้าร่วม โดยมีการบูรณาการ ต่างๆ เข้าด้วยกัน  ทั้งคัดกรองสุขภาพนักเรียน  การเฝ้าระวัง โภชนาการ   การป้องกันการจมน้ำ  การอ่านฉาก  การให้สุขศึกษาในโรงเรียน ฯลฯ  ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 23:59 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • พิธีไหว้ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้ยั่งยืนสืบไป ณ บริเวณหอประชุม โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 23:43 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • หมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ  ได้กำหนดจัดงาน “หมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ” ประจำปี  ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของ ชาวอำเภอโนนสุวรรณ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอ   โนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 22:45 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม และคณะครู  ร่วมกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  ณ หอปะชุมอำเภอโนนสุวรรณ จบุรีรัมย์  ภาพกิจกรรม
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 22:38 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
 • ผู้ปกครองนักเรียนครั้งที 1ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม  ได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่  1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  ในวันที่  6 มิถุนายน 2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม   อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ภาพกิจกรรม
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 22:24 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ ทดสอบประชาสัมพันธ์
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 23:35 โดย ทวีศักดิ์ ไกรสุข
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา


NWP NEW
https://sites.google.com/a/nwp.ac.th/nonsuwanp/home/facebook.jpg