คลิกที่ สื่อการเรียน ครับ จะเป็นตัวอย่างการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ ที่ให้นักเรียน-นักศึกษา ได้ทบทวน และเรียนรู้อีกทางหนึ่งด้วย


                                                                        แจ้งเพื่อทราบ