Наукові ради


Науково-технічна рада НУК


Склад науково-технічної ради НУК

1. Рижков С.С. – голова НТР, ректор НУК, д.т.н., проф.
2. Блінцов В.С. – заступник голови НТР, проректор НУК, д.т.н., проф.
3. Тимченко В.Л. – заступник голови, директор Науково-дослідного центру кораблебудування, к.т.н., доц.
4. Рижков С.С. - заступник голови, начальник НДЧ, к.т.н.
5. Чекунова К.В. – секретар, зав. сектором НДЧ.
Члени ради:
5. Блінцов В.С. – д.т.н., проф.
6. Борисенко В.Д. – д.т.н, проф.
7. Бугаєнко Б.А. – д.т.н., проф.
8. Бурдун Є.Т. – к.т.н., проф.
9. Горбов В.М. – к.т.н., проф.
10. Дубовий О.М. – д.т.н., проф.
11. Єганов О.Ю. – к.т.н., проф.
12. Зайцев В.В. – д.т.н., проф.
13. Коваленко І.І. – д.т.н., проф.
14. Коробанов Ю.М. – д.т.н., проф.
15. Коростильов Л.І. – д.т.н., проф.
16. Кошкін К.В. – д.т.н., проф.
17. Лебедєв Ю.М. – д.т.н., проф.
18. Мочалов О.О. – д.т.н., проф.
19. Некрасов В.О. – д.т.н., проф.
20. Павлов Г.В. – д.т.н., проф.
21. Парсяк В.Н. – д.е.н., проф.
22. Рашковський О.С. – д.т.н., проф.
23. Романовський Г.Ф. – д.т.н., проф.
24. Рябенький В.М. – д.т.н., проф.
25. Сербін С.І. – д.т.н., проф.
26. Сердюченко А.М. – д.т.н., проф.
27. Ставинський А.А. – д.т.н., проф.
28. Тимошевський Б.Г. – д.т.н., проф.
29. Ткач М.Р. – д.т.н., проф. 

Науково-експертна рада НУК


Склад науково-експертної ради НУК1. Блінцов В.С. – голова НЕР, проректор НУК, д.т.н., проф.
2. Рижков С.С. – заступник голови НЕР, начальник НДЧ, к.т.н.
3. Урес К.В. – секретар НЕР, провідний інженер.

Члени ради:
4. Блінцов В.С. – д.т.н., проф.;
5. Дубовий О.М. – д.т.н., проф.;
6. Зайцев В.В. – д.т.н., проф.
7. Коростильов Л.І. – д.т.н., проф.;
8. Кошкін К.В. – д.т.н., проф.;
9. Некрасов В.А. – д.т.н., проф.;
10. Павлов Г.В. – д.т.н., проф.;
11. Парсяк В.Н. – д.е.н., проф.;
12. Романовський Г.Ф. – д.т.н., проф.;
13. Рябенький В.М. – д.т.н., проф.;
14. Сербін С.І. – д.т.н., проф.;
15. Харитонов Ю.М. – к.т.н., проф.;
16. Шевцов А.П. – д.т.н., проф. 

Науково-технічні ради за науковими напрямками


Науково-технічна рада з кораблебудування:
1. Сліжевський Микола Борисович, д-р техн. наук, професор – голова ради
2. Рашковський Олександр Саулович, д-р техн. наук, професор – заступник голови
3. Соломенцев Олег Іванович, д-р техн. наук, професор - вчений секретар
Члени ради:
4. Блінцов Володимир Степанович, д-р техн. наук, професор;
5. Бугаєнко Борис Андрійович, д-р техн. наук, професор;
6. Дихта Леонід Михайлович, д-р техн. наук, професор;
7. Жуков Юрій Данилович, д-р техн. наук, професор;
8. Зайцев Володимир Васильович, д-р техн. наук. професор;
9. Єгоров Геннадій Вячеславович, д-р техн. наук, професор (за згодою) Одеське морське інженерне бюро
10. Квасницький Вячеслав Федорович , д-р техн. наук, професор;
11. Коробанов Юрій Миколайович, д-р техн. наук, професор;
12. Король Юрій Михайлович, канд. техн. наук, доцент;
13. Коростильов Леонтій Іванович, д-р техн. наук, професор;
14. Кочанов Юрій Петрович, д-р техн. наук, професор;
15. Лебедєв Юрій Михайлович, д-р техн. наук, професор;
16. Матвєєв Вячеслав Григорович, канд. техн. наук, професор;
17. Некрасов Валерій Олександрович, д-р техн. наук, професор;
18. Сердюченко Анатолій Миколайович, д-р техн. наук, професор;
19. Суслов Віталій Павлович, д-р техн. наук, професор;
20. Фаріонов Анатолій Михайлович, канд. техн. наук, доцент

Науково-технічна рада з двигунів, енергетичних установок та екологічної безпеки:


1. Рижков Сергій Сергійович, д-р техн. наук, професор – голова ради
2. Горбов Віктор Михайлович, канд. техн. наук, професор – заступник голови
3. Чередниченко Олександр Костянтинович, канд. техн. наук. доцент – вчений секретар
Члени ради:
4. Димо Борис Васильович, канд. техн. наук, професор;
5. Мошенцев Юрій Леонідович, канд. техн. наук, професор НУК;
6. Радченко Микола Іванович, д-р техн. наук, професор;
7. Романовський Георгій Федорович, д-р техн. наук, професор;
8. Сербін Сергій Іванович, д-р техн. наук, професор;
9. Тимошевський Борис Георгійович, д-р техн. наук, професор;
10. Ткач Михайло Романович, д-р техн. наук, професор;
11. Харитонов Юрій Миколайович, канд. техн. наук, доцент;
12. Чегринцев Фелікс Олександрович, канд. техн. наук, професор НУК;
13. Шевцов Анатолій Павлович, д-р техн. наук, професор;
14. Шостак Леонід Павлович. канд. техн. наук, професор;
15. Клименко Леонід Павлович, д-р техн. наук, професор, Чорноморський державний університет ім. П.Могили (за згодою);
16. Щедролосєв Олександр Вікторович, д-р техн. наук, професор

Науково-технчна рада з автоматики, електротехніки, електрообладнання та приладобудування


1. Блінцов Володимир Степанович, д-р техн. наук, професор – голова ради
2. Ставинський Андрій Андрійович, д-р техн. наук, професор – заступник голови
3. Бабкін Сергій Володимирович, ст. наук. співроб. – вчений секретар
Члени ради:
4. Вовченко Олександр Іванович, д-р техн. наук, професор;
5. Жуков Юрій Данилович, д-р техн. наук, професор;
6. Кондратенко Юрій Пантелійович, д-р техн. наук, професор;
7. Кутковецький Валентин Якович, д-р техн. наук, професор;
8. Локарєв Валентин Іванович, д-р техн. наук, професор;
9. Павлов Геннадій Вікторович, д-р техн. наук, професор;
10. Рябенький Володимир Михайлович, д-р техн. наук, професор;
11. Ставинський Андрій Андрійович, д-р техн. наук, професор;
12. Хлопенко Микола Якович, д-р техн. наук, професор

Науково-технична рада зі зварювання, споріднених процесів і технологій та матеріалознавства


1. Квасницький Вячеслав Федорович, д-р техн. наук, професор – голова ради;
2. Дубовий Олександр Миколайович, д-р техн. наук. професор – заступник голови;
3. Лабарткава Андрій Володимирович, канд. техн. наук , доцент – вчений секретар;
Члени ради:
1. Бугаєнко Борис Андрійович, д-р техн. наук. професор;
2. Бурдун Євген Тимофійович, канд. техн. наук, професор НУК;
4. Болотов Геннадій Павлович, д-р техн. наук, професор, Чернігівський державний технічний університет (за згодою);
5. Верещаго Євген Миколайович, канд. техн. наук, доцент;
6. Драган Станіслав Володимирович, канд. техн. наук, професор НУК;
7. Єрмолаєв Геннадій Володимирович, канд. техн. наук, професор НУК;
8. Івлєв Анатолій Іванович, канд. техн. наук, доцент;
9. Казиміренко Юлія Олексіївна, канд. техн. наук, доцент;
10. Коростильов Леонтій Іванович, д-р техн. наук, професор;
11. Лебедєв Юрій Михайлович, д-р техн. наук, професор;
12. Максимов Сергій Юрійович, д-р техн. наук, професор, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (за згодою);
13. Мочалов Олександр Олександрович, д-р техн. наук, професор;
14. Рашковський Олександр Саулович, д-р техн. наук, професор;
15. Савицький Михайло Михайлович, д-р техн. наук. професор, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (за згодою);
16. Шкурат Сергій Іванович, канд. техн. наук, доцент

Науково-технічна рада з управління проектами та програмами


1. Кошкін Костянтин Вікторович, д-р техн. наук, професор – голова ради;
2. Чернов Сергій Костянтинович , д-р техн. наук , професор – заступник голови
3. Тимофєєв Віктор Іванович, канд. техн. наук, доцент – вчений секретар
Члени ради:
4. Бугаєнко Борис Андрійович, д-р техн. наук. професор;
5. Блінцов Володимир Степанович, д-р техн. наук, професор;
6. Возний Олександр Михайлович, канд. техн. наук, доцент;
7. Казарєзов Анатолій Якович, д-р техн. наук, професор, Чорноморський державний університет ім. П.Могили ( за згодою);
8. Приходько Сергій Борисович, канд. техн. наук, доцент;
9. Фатєєв Микола Володимирович, канд. техн. наук, професор НУК;
10. Фісун Микола Тихонович, д-р техн. наук, професор, Чорноморський державний університет ім. П.Могили (за згодою)

Науково-технічна рада з економіки та менеджменту


1. Парсяк Володимир Никифорович, д-р екон. наук. професор - голова ради
2. Гурченков Олександр Петрович, канд. екон. наук, професор – заступник голови
3. Майстренко Ольга Миколаївна, канд. екон. наук. доцент – вчений секретар
Члени ради:
4. Погорєлова Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент;
5. Рогов Георгій Костянтинович, канд. екон. наук, доцент;
6. Фатеєв Микола Володимирович, канд. техн. наук, професор;
7. Шарко Маргарита Василівна, д-р екон. наук, професор

Науково-технічна рада з триботехнології


1. Соловйов Станіслав Миколайович, канд. техн. наук, професор – голова ради
2. Шумілов Олександр Павлович, канд. техн. наук. професор НУК – заступник голови
3. Мозолюк Володимир Олексійович, канд. техн. наук, доцент – вчений секретар
Члени ради:
4. Євдокімов Вадим Дмитрович, д-р техн. наук. професор, Одеський університет (за згодою);
5. Івахненко Микола Миколайович, канд. техн. наук. доцент;
6. Каіров Олексій Сергійович, д-р техн. наук. професор, Чорноморський державний університет ім. П.Могили (за згодою);
7. Клименко Леонід Павлович, д-р техн. наук, професор, Чорноморський державний університет ім. П.Могили (за згодою);
8. Москальов Анатолій Петрович, канд. техн. наук, доцент;
9. Наливайко Василь Степанович, канд. техн. наук, професор НУК;
10. Трунін Станіслав Федорович, канд. техн. наук, професор

Науково-технічна рада з підводної техніки


1. Блінцов Володимир Степанович, д-р техн. наук, професор – голова ради
2. Галь Анатолій Феодосійович, канд. техн. наук. професор НУК – заступник голови
Члени ради:
3. Бугаєнко Борис Андрійович, д-р техн. наук, професор;
4. Вашедченко Альвіан Миколайович, канд. техн. наук, професор;
5. Пишнєв Сергій Миколайович, канд. техн. наук. доцент.
Comments