Гранти та премії

Державні та загальноакадемічні форми підтримки молодих учених України

Основними засобами підтримки молодих вчених є стипендії, гранти та премії.

Про оголошення та строки конкурсів на здобуття стипендій, грантів та премій можна дізнатись на офіційному сайті НАНУ http://www.nas.gov.ua в розділі Наукова молодь НАН.

Перелік державних та загальноакадемічних форм підтримки молодих учених України

ПРЕМІЇ
Назва преміїКількість 
Розмір
(тис.грн.)
Орієнтовні терміни
проведення конкурсу
Щорічна премія Президента України для молодих учених       
4020 
 січень-лютий
Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та НТР
2020 
 лютий-березень
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України60 
2,15 
 лютий-березень
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи 
143 вересень-грудень
 
СТИПЕНДІЇ
Назва стипендіїКількістьРозмір
(грн./міс) 
Орієнтовні терміни проведення конкурсу
Cтипендії Президента України для молодих учених України300900двічі на рік:
у квітні та жовтні
Іменні стипендії ВР України для найталановитіших молодих учених302000квітень-травень
Стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених  
 320270 
 
Стипендії НАН України для молодих учених320720 двічі на рік:
у квітні та жовтні
 
ГРАНТИ
Назва грантуКількість 
Макс. розмір
(тис.грн.)
Орієнтовні терміни проведення конкурсу
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених7790січень-лютий
Гранти Президента України для обдарованої молоді  
60 75березень-квітень
Гранти Президента України для докторів наук20150 
 вересень-жовтень
Гранти НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України  
10054квітень-травень 
кожні два роки

Щорічні премії Президента України в галузі науки і техніки присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.
Присуджується щорічно 25 премій у розмірі 10 тисяч гривень кожна. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації тощо як індивідуально, так і в складі колективу претендентів.
Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці. Термін подання – щороку до 1 лютого.

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та   науково-технічних розробок.
Постановою Верховної Ради України засновано 20 премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в розмірі 20 тис.грн. кожна.
На здобуття Премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення.
Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.
До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород.
До складу колективу не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.
Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 квітня.
Премія повторно не присуджується.

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.   
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України, її розбудові та утвердженню міжнародного авторитету держави. 
Кількість – 60 щорічних премій у 6 номінаціях: за виробничі досягнення; за наукові досягнення; за творчі досягнення; за спортивні досягнення; за особисту мужність; за внесок у розвиток молодіжного руху. Розмір премії – 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 років. Термін подання – до 1 березня.

Стипендії Президента України для молодих учених.
Присуджується  200  щомісячних стипендій. Президія Національної академії наук двічі на  рік  (до  25 квітня і  25  вересня)  передає  Комітетові  по  Державних преміях  України в галузі науки і техніки при  Кабінеті  Міністрів  України  рекомендації щодо   призначення   стипендій   Президента   України 
на існуючі вакансії.
Остаточне рішення про присудження стипендій приймає  президія Комітету.

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, що призначаються з метою підтримки молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі.
Кількість – 320 щорічних стипендій. Розмір стипендії – 270 грн. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові співробітники, викладачі ВНЗ, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 років. Термін подання – до 10 березня.

Стипендії НАН України для молодих учених.
Присуджуються 300 щомісячних стипендій НАН України у розмірі 8 мінімальних заробітних плат кожна строком до двох років.
На здобуття стипендій НАН України можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Іменні стипендії Верховної ради України для найталановитіших молодих учених.
Щороку  призначаються  30  іменних  стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених віком до 35 років, які успішно  пройшли  захист  докторської  дисертації  або підготували матеріали   докторської   дисертації,   що  прийняті  до  розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна. 
Вік претендентів на отримання Стипендії станом  на  1  червня року проведення   конкурсного   відбору  не  повинен перевищувати 35 років. 
Стипендії можуть призначатися повторно. 
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  за поданням  Конкурсної  комісії  щорічно  до  1 листопада вносить до Верховної Ради України подання на  призначення  іменних  стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень мoлодих учених надаються на проведення як нових наукових досліджень, ак і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на момент подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років. Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 30 тис. грн.; для докторантів – 25 тис. грн.; для кандидатів наук – 20 тис. грн. Запити подаються щороку до 30 березня включно.

Щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді, що надаються з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.
Щорічно присуджується 60 грантів. Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи   
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів. 

Гранти НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.
Кожні два роки проводиться конкурс проектів НДР молодих учених НАН України на здобуття 100 грантів НАН України. Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 54 тисяч гривень. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.

Гранти Президента України для докторів наук.
Засновано 20 щорічних грантів Президента України для докторів наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень у розмірі 150 тисяч гривень кожен. 
Для участі в конкурсі наукових проектів претенденти подають до 20 вересня до Міністерства освіти і науки України заявку за встановленою зазначеним Міністерством формою, до якої додається опис наукового проекту, який включає план наукового дослідження із зазначенням мети, способу здійснення наукового дослідження, очікувані наукові результати та прогноз їх використання, а також інформаційну довідку про головних виконавців наукового проекту, проект кошторису витрат на реалізацію проекту та гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке зобов'язується забезпечити виконання наукового дослідження, передбаченого науковим проектом.
Comments