Додаткова інформація

За державним замовленням до аспірантури НУК проводить прийом аспірантів, направлених на навчання НУК або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України (МОН України). Взаємозобов'язання аспіранта та вузу визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди. Аспіранти заочної бюджетної форми протягом 4-х років навчання в заочній аспірантурі та 3-х після закінчення аспірантури повинні відпрацювати в бюджетних вузах або наукових установах МОН України.

Понад державне замовлення аспіранти приймаються на підставі контрактів, укладених між НУК та вступниками до аспірантури (або організаціями та установами, що їх направили на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку. Документи на конкурс в останньому випадку подаються разом із гарантійним листом організації про відшкодування витрат на підготовку контрактника.

  • Положення про формулювання тем дисертацій
  • Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011
  • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
  • Comments