Аспірантура і докторантура

Підготовка в докторантурі здійснюється за такими науковими спеціальностями:
ШифрНазва спеціальності
05.05.03Двигуни та енергетичні установки
05.08.03Конструювання та будування суден
05.13.22Управління проектами та програмами
Підготовка в аспірантурі здійснюється за такими науковими спеціальностями:
ШифрНазва спеціальності
01.02.04Механіка деформівного твердого тіла
01.05.02Математичне моделювання та обчислювальні методи
03.00.16Екологія
05.01.01Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.02.04Тертя та зношування в машинах
05.02.08Технологія машинобудування
05.03.06Зварювання та споріднені процеси і технології
05.05.03Двигуни та енергетичні установки
05.08.01Теорія корабля
05.08.03Конструювання та будування суден
05.09.01Електричні машини і апарати
05.09.03Електротехнічні комплекси та системи
05.09.05Теоретична електротехніка
05.09.12Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
05.13.03Системи і процеси керування
05.13.05Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.21Системи захисту інформації
05.13.22Управління проектами та програмами
05.14.06Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
05.16.01Матеріалознавство та термічна обробка металів