Загальна інформація

Інститут автоматики та електротехніки (ІАЕ) – це учбово-науковий комплекс, який у складі  учбових підрозділів (кафедр) має активно функціонуючі наукові групи. Науковці інституту подовжують традиції, що здавна склались в університеті, успішно розвивають та примножують наукові досягнення своїх попередників.

Фундаментальні дослідження, що ведуться в інституті, відповідають сучасним стратегічним напрямам науково-технічного прогресу у перспективних галузях промисловості України. Провідні науковці ІАЕ активно розвивають такі наукові напрями як: енергоефективні перетворювачі електроенергії (д.т.н., проф. Г.В. Павлов);  управління в енергетиці та електроніці (д.т.н., проф. В.М. Рябенький); підводна робототехніка та підводні технології (д.т.н., проф. В.С. Блінцов); електрогідроімпульсна техніка і технологія (д.т.н., проф. О.І. Вовченко); вібротехніка та віброзахист у технічних системах (к.т.н., проф. А.П. Гуров); поліметричні системи та проектування суден (д.т.н., проф. Ю.Д. Жуков); адаптивні системи управління в робототехніці, прийняття управляючих рішень в екстремальних ситуаціях (д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко); ресурсо- та енергозбереження в електроустановках (д.т.н., проф. В.І. Локарєв); енергоресурсозбереження в електромашино- та трансформаторобудуванні (д.т.н., проф. А.А. Ставинський); трибомеханіка і споріднені явища (д.т.н., проф. М.Я. Хлопенко).

Науковий потенціал ІАЕ визначають 104 співробітника науково-викладацького складу, серед яких 12 докторів та 43 кандидата наук, а також аспіранти. ІАЕ успішно співпрацює з науковими установами Національної академії наук України, серед яких Інститут електродинаміки, Інститут імпульсних процесів і технологій, Інститут гідромеханіки, Інститут археології, Інститут відновлювальної енергетики. Щорічно з метою обміну міжнародним науковим досвідом в Інституті проводяться всеукраїнські науково-технічні конференції з міжнародною участю «Автоматика та електромеханіка», «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті», «Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів», «Підводна техніка і технологія».

Інтеграція науки й учбового процесу завжди була головним принципом діяльності Інституту. Без фундаментальних досліджень неможлива якісна підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, неможлива плідна робота аспірантури та докторантури. Накопичені наукові знання вносяться у навчальні плани по підготовці спеціалістів, стають основою для формування нових спеціальностей. Вже під час навчання студенти мають можливість отримати навики науковця-дослідника. Ці традиції відіграють важливу роль у підвищенні якості підготовки спеціалістів, наданні випускникам ІАЕ НУК статусу спеціаліста, признаного у світі.

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Директор НДІ: Павлов Геннадій Вікторович


mail: gennadiy.pavlov@nuos.edu.uа ; tel: +380512 709100

Науково-дослідний інститут сучасних проблем автоматики та електротехніки працює над розробкою: НДІ 
сучасних проблем автоматики та електротехніки
Павлов Геннадій Вікторович
mail: gennadiy.pavlov@nuos.edu.uа ; tel: +380512 709100


НДІ сучасних проблем автоматики та електротехніки - науковий центр, в якому виконуються наукові дослідження за такими сучасними напрямками:

– Енергоефективна перетворювальна техніка;
– Технології побудови і використання підводних апаратів-роботів;
– Керування системами автономної електроенергетики;
– Інформаційна безпека рухомих об’єктів інформаційної діяльності;
– Поліметричні системи;
– Технології стиснення інформації в телекомунікаційних системах;
– Керування електровибуховим перетворенням енергії, використання електроімпульсних процесів для отримання наноматеріалів;
– Енергозберігаючі пристрої для електроприводів змінного струму, оптимальне керування електроприводами.Підсторінки (2): Адреса Положення НДІ