Національне надбання

Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ 1Д

Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ 1Д розроблено та введено в дію у 1984 р. в галузевій лабораторії "Паяння та зварювання у вакуумі" кафедри зварювального виробництва НУК.
ВВУ-1Д представляє собою розташований на двох поверхневій будівлі унікальний технологічний комплекс з автономним охолодженням, який дозволяє виготовляти особливо відповідальні деталі та конструкції.

Технологічні данні
1. Об’єм робочої камери, м3 – 3,53
2. Робочий вакуум, Па – 10-5...10-6
3. Час досягнення робочого вакууму, хв. – 90
4. Максимальна температура нагрівання, °С – 600...1800
5. Зусилля гідравлічного пристрою, кн. – 100

Для нагрівання застосовано високочастотний генератор ВЧГ-2-100/0,006.
Для створення космічного вакууму застосовано високо вакуумний дуговий агрегат АВЭД-40/800, який було розроблено Харківським фізико-технічним інститутом. Агрегат АВЭД-40/800 та установку ВВУ-1Д виготовлено Миколаївським кораблебудівним інститутом (нині НУК) у співдружності з Чорноморським суднобудівним заводом.
Дуговий агрегат АВЭД, конструкція робочої камери, металічні, двоконтурні гумові та сильфонні ущільнення дають унікальні можливості створення космічного вакууму за порівняно короткий проміжок часу.
Його особливістю є широке призначення і виконання технологічних процесів у надвисокому вакуумі при відсутності парів олій. Його створено в СРСР було вперше і застосовано для проведення фундаментальних досліджень за державними програмами спільно з НВО "Енергія", ЦНДІКМ "Прометей", ДП НВКГ "Заря"-"Машпроект" і виготовлення штатних деталей та вузлів ракетної, космічної, ядерної, газотурбінної техніки тощо.
В установці ВВУ-1Д мається можливість нанесення на вироби перед паянням бар'єрних покриттів або припоїв за допомогою плазмотрона, робота якого заснована на дуговому розряді у вакуумі (катодна форма вакуумної дуги).
Для підвищення продуктивності роботи вакуумна камера має маніпулятори, що дозволяє виготовляти серію деталей за один цикл завантаження.
Аналогів в Україні та країнах СНД не має. Комплекс знаходиться у робочому стані. ВВУ-1Д використовується для виконання держбюджетних і госпрозрахункових робіт, докторських і кандидатських дисертацій, підготовки спеціалістів і магістрів.


    
        
Comments