Головна

На виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки та з метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок у складі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено структурний підрозділ - науково-навчальний центр «Центр проблем екології та енергозбереження».    

  Основними завданнями Центру є:
  • розробка інноваційного енергозберігаючого обладнання у енергетичні мережі України, технологій  переробки органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу, технологій газоочищення енергетичного устаткування;

  • підвищення якості підготовки фахівців (спеціалістів, магістрів) на підставі залучення обдарованих студентів до виконання наукових досліджень, залучення провідних фахівців академічної науки до навчального процесу університету;

  • поглиблення інтеграції науки і освіти на основі співробітництва вчених університету та академічних інститутів при виконанні спільних фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що відповідають сучасному науковому світовому рівню;

  • активізація інноваційної діяльності за рахунок впровадження у промислове виробництво результатів спільних новітніх наукових розробок учених університету та академічних інститутів;

  • підвищення рівня підготовки кадрів вищої кваліфікації за рахунок стажування аспірантів та докторантів університету в лабораторіях та відділах академічних університетів;

  • удосконалення навчально-методичної роботи.


 
Екскериментальний технологічних комплекс: 

ДОСЛІДНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОПІРОГІНЕЗІС

Технологія складається: 
  • ЕУ «ЕКОПІР -18 Д»
  • ЕУ «ЕКОПІР –Газогенератор –Д1»
Згідно з технічним завданням, проектно-конструкторське бюро НДЧ НУК розробляє кресленя експериментальної установки «ЕКОПІР -18 М» та «ЕКОПІР –Газогенератор –Д1».
На основі креслень планується розробляти дослідні зразки обладнання.  

Директор науково-навчального центру «Центр проблем екології та енергозбереження»
д.т.н. Рижков Сергій Сергійович
| email: sergiy.ryzhkov@nuos.edu.ua | tel: 0512 709444 |