ຮສ ດຣ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 770097   

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 9980 1393

email: l_boupha@yahoo.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຮອງຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ວຸດທິການສຶກສາ

1998 ປະລິນຍາ​​ເອກ ຈາກປະເທດ ມາເລເຊຍ ໃນຫົວຂໍ້ ວິທະຍາສາດເນື້ອໄມ້.
1992 ປະລິຍາ​ໂທ ຈາກ ສສ ໂຊວຽດ ໃນ ໃນຫົວຂໍ້ ການປັບປຸງລະບົບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້

 

ວິຊາສອນ:

 • ວິຊາ ວິທະຍາສາດ​ເນື້ອ​ໄມ້
 • ວິຊາ ການ​ຄູ້​ມຄອງ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ​ໄມ້ 
 • ຄູ້​ມຄອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຜະລິດຕະຜົນ​ປ່າ​ໄມ້

ໂຄງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານມາ:

 • ​ເປັນ​ປະທານ​ໂຄງການ ​ເຄື່ອຂ່າຍ​ກາ​ນາ​ສຶກສາ​​ປ່າ​ໄມ້​ ກະເສດລາວ Lao Network for Agroforestry 
  (LaoNAFE) ເລີ້ມແຕ່ປີ 2006-2009.
 • ​ເປັນຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ເພີ້ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປູກໃນ ສປປ ລາວ Value Adding 
  to Lao PDR Plantation Timber Products (VALTIP) ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະ 4 ປີ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2007-2011.

ບົດຄົ້ນຄ້ວາ:

 • ການ​ປະ​ເມີ​ນຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສຶກສາ​ການ​ຕະຫຼາດ​ຊົນນະບົດ: ການ​ວິ​ເຄາະ​ທາງ​ດ້ານ 
  ເສດຖະກິດ ​ແລະ ການ​ກະສິກອນ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ແລະ ​ແຂວງ​ຫົວພັນ ​ເຊີ່ງ​ສະໜັບສະໜູນ​ໂດຍ
  ອົງການ​ອອກ​ຟາ​ມ ຮົງ​ກົງ​, 2006.
 • ຕະຫຼາດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ​ໄມ້: ການ​ຕະຫຼາດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ໄມ້ປ່ອງ​ທີ່​ເມືອງ​ສັງ​ທອງ 2006.
 • Survey of Teak Plantation in Louangprabang and Xayaboury Province and Eucalytus Plantation in Central and Southern part of the Lao PDR.
 • Detail Analysis of the current Capabilities of Companies involved in the Industries Cluster and Recommendations on Improved Processing, Drying and Manufacturing Process Suitable for application in Laos 2007
Comments