หน้าแรกการประชุมคณะกรรมการสภาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่2/2560

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเนรศวร จัดทำเสื้อ 
เพื่อใช้สำหรับสวมในการปฏิบัติงานกรณีที่สภาฯ มีกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม (แบบที่ 1)
รวมถึง บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็สามารถสั่งซื้อได้ (แบบที่ 2) ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อได้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
ดร.จิระประภา ศรีปัตตา โทร. 1910 และนางปิยะภา พิพัฒนาศาสตร์ โทร. 1920 (คณะสังคมศาสตร์)

 
*****************************
       *********************************************************

      
     
  


https://www.facebook.com/groups/1665619130340064/?fref=ts สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร

https://sites.google.com/a/nu.ac.th/spha-kharachkar-phnakngan-lukcang-mhawithyalay-nreswr/xeksar-tang Download เอกสาร

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »