ข่าว

RSS Feed


เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด NU mail vdo clip service

โพสต์4 มี.ค. 2558 22:20โดยThongchai Vilaivit

เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด  NU mail vdo clip service อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ bit.ly/numailclip หรือ งานที่ปรึกษาและบริการ  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Tel: 055 961556 e-Mail : cs.nu.ac.th

ใช้ G+ เพื่อช่วยกันทำงาน

โพสต์11 ก.ย. 2555 19:52โดยNuapps naresuan   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2555 19:58 ]

ลงคะแนนโหวต Domain name

โพสต์1 ส.ค. 2555 02:17โดยNuapps naresuan

        ด้วย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปิดบริการ Google Gmail for Education สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนให้ร่วมลงคะแนนโหวตเลือก Domain Name ที่ชอบ โดยสามารถทำการลงคะแนนโหวตได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น แต่สามารถแก้ไขผลการลงคะแนนใหม่ได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนในวันที่ 9 กรกฎาคม 255  โดยหากต้องการแก้ไขผลการลงคะแนนใหม่ ให้ทำการลงคำแนนโหวตซ้ำอีกครั้ง  http://www.nu.ac.th/vote/votedomain/index.php

ลงคะแนนโหวตโลโก้

โพสต์1 ส.ค. 2555 02:15โดยNuapps naresuan

            ด้วย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปิดบริการ Google Application for Education สำหรับนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนให้ร่วมลงคำแนนโหวตเลือกโลโก้ที่ชอบ โดยสามารถทำการลงคะแนนโหวตได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น แต่สามารถแก้ไขผลการลงคะแนนใหม่ได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555  โดยหากต้องการแก้ไขผลการลงคะแนนใหม่ ให้ทำการลงคำแนนโหวตซ้ำอีกครั้ง http://www.nu.ac.th/vote/votelogo/index.php

1-4 of 4