คู่มือเริ่มต้นการใช้งานสำหรับนิสิต

คู่มือเริ่มต้นการใช้งานสำหรับนิสิต

    


 • นิสิตสามารถตรวจสอบ User ได้ที่ http://www.reg.nu.ac.th 
 • การตรวจสอบ User นิสิตสมารถใช้ รหัสประจำตัว / NUNET Account และรหัสผ่านของมหาวิทยาลัย โดยเลือกที่ เมนู    • นิสิตจะได้รับ อีเมล์ใหม่ สำหรับการใช้งานระบบ Google apps for Education โดย ตรวจสอบ  ที่คำสั่ง 


 •   นิสิตสามารถใช้อีเมล์ของระบบ Google Apps for Education โดยมีรหัสผ่านชุดเดียวกับระบบ  e-Registrar และระบบ NU-NET จะต้องเปลี่ยน Password  เสียก่อนโดยสามารถกลับไปหน้าเมนูหลักได้จากคำสั่ง             

 •  หลังจากนั้นเลือกที่คำสั่ง  

      ***ข้อกำหนดในการ  reset password มีดังนี้


 • เมื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้


 • นิสิตสามารถกลับไปหน้าเมนูหลักได้จากคำสั่ง   แล้วเลือกที่คำสั่ง   
 • จะปรากฏหน้าต่าง การในงาน   NU - Mail Account  นิสิตสามารถใช้อีเมล์ ของระบบ Google Apps for Education ที่ได้มาใหม่และ  Password ·ที่ทำงานการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้น Login เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

 • โดยคลิ้กที่ Icon เพื่อเริ่มต้นใช้งาน 
  NUApps for Education และอีกช่องทางสำหรับการเข้าใช้งานระบบ NUApps for Education 
สามารถ log in เข้าใช้งานได้โดยตรงที่   http://sitemail.nu.ac.th  

 • นำอีเมล์และ Password ของนิสิต Login เพื่อใช้งานระบบ Google apps for Education 

 • ขั้นตอนต่อไป  ยอมรับข้อกำหนด
  ในการให้บริการของ Google และ 
  นโยบายส่วนบุคคลของ Google 
  โดย กรอกรหัส อักขระ ที่มองเห็น
  ในภาพด้านล่างแล้ว
  กดยอมรับเพื่อเริ่มการใช้งานในลำดับต่อไป 
 เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ^^


             โดยเลือกที่เมนู เปลี่ยน Password สำหรับนิสิต
     

การเปลี่ยนรหัสผ่านของนิสิตจะเชื่อมโยง
กับระบบ e-Registrar เพื่อให้สามารถ
ใช้งานรหัสผ่านเดียวกันในทุกบริการ
ของมหาวิทยาลัย