คู่มือเริ่มต้นการใช้งานสำหรับบุคลากร


 • บุคลากรใช้ Username ของมหาวิทยาลัย ที่ออกโดย Nu-net ตัวอย่างเช่น   Demonu@nu.ac.th
 • ทำการ reset password โดยการเปลี่ยน  Password  เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และเพื่อให้สามารถใช้งานรหัสผ่านเดียวกันในทุกบริการของมหาวิทยาลัย ได้ที่   bit.ly/servicepassword


  เมื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ให้เลือกที่  icon ดังนี้  *หมายเหตุ ถ้าท่านมีปัญหาการใช้งาน User NU-Net สามารถตรวจสอบการใช้งาน
  ได้ที่bit.ly/servicenu
  • สำหรับการเข้าใช้งานระบบ NUApps for Education สามารถ log in เข้าใช้งานได้โดยตรงที่   http://sitemail.nu.ac.th   

  ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
  ยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชนโดยเฉพาะของต่างประเทศที่อาจจะไม่ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูลลับทางราชการ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุญาตให้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Apps for Education โดยอัตโนมัติได้ เพราะฉะนั้น บุคลากรที่ใช้งานจะต้องทำการ Forward Mail ได้ตามขั้นตอนดังนี้
  1. Login ที่ webmail.nu.ac.th ด้วย Username และ password ของ NU-Net
  2.  เลือกไปที่เมนู Option >   3.  เลือกไปที่เมนู Option >  organize email


  Create a new Rule for arriving massage   4.  แสดงหน้าต่าง New Inbox Rule
       1. ใช่ชื่อ  Rule ที่ช่อง name
       2. เลือกที่คำสั่ง  Apply to all messages
       3. Redirect the message to....  5. เลือกที่คำสั่ง  Select people
  6. แสดงหน้าต่าง AddressBook  ใส่ชื่อ  Usename ตามด้วย @fwd.nu.ac.th เช่น demo@fwd.nu.ac.th   แล้วกดปุ่ม OK

  9.  ทดสอบการ  Forword โดยการส่ง E-Mail เข้าหาตัวเอง