งานประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

*แจ้งเลื่อนวันสมัครและชำระเงิน*
"สามารถสมัครและชำระเงินได้จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562"


https://sites.google.com/a/nu.ac.th/ngan-prachum-cea-phnakngan-phesachkrrm/home/85020.jpg


*****************************
ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ


งานประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562     
ณ     โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ