หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างก้าวทันเทคโนโลยีแบบ 4.0 และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง วันนี้กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพาคุณสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้คุณใช้งานได้อย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เราจะก้าวไปพร้อมๆ กัน เราจะไม่ทิ้งคุณไว้ข้างหลังแน่นอนเพียงคุณเปิดใจ
โลกใหม่ๆ จะเข้ามา 
ก้าวแรกสำคัญ มันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณ ลงทะเบียนเลย!!


ผลิตสื่อการสอนอย่างไรให้โดนใจผู้เรียน

หลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน รูปแบบ VDO Clip ด้วย Microsoft Office MIX

รุ่น 1 วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


หลักสูตร การสร้างสรรค์ สื่อ VDO Clip ด้วยตนเอง โดย Camtasia Studio

รุ่น 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


หลักสูตร พัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom ด้วยระบบ Moodle (สำหรับอาจารย์)

รุ่น 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่น 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่น 3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

รุ่น 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.


ทุกอย่างจัดการได้ ด้วย Google


หลักสูตร การทำงานแบบ Cloud เบื้องต้น ด้วยระบบ Google G Suite

รุ่น 1 วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ เพื่อแสดงผลทุกอุปกรณ์ ง่ายๆ ด้วย Google Site

รุ่น 1 วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


หลักสูตร พัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom โดยใช้ Google Classroom (สำหรับอาจารย์)

รุ่น 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.ทำงานได้อย่างใจ ด้วย Microsoft / เรียนรู้ Microsoft เพื่อตอบโจทย์การทำงาน


หลักสูตร การสร้างเอกสารรูปเล่มด้วย MS WORD 
รุ่น 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


หลักสูตร Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล

รุ่น 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.


หลักสูตร การทำงานแบบ Cloud เบื้องต้น ด้วยระบบ Microsoft Office 365

รุ่น 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 2 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่น 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


หลักสูตร การสอนทางไกล โดย Microsoft Skype for Business

รุ่น 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.ไม่เรียน ไม่ได้แล้ว!! รีบลงทะเบียนด่วน!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงหลักสูตรละ 30 ท่านเท่านั้น

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตน์ศักดิ์ โทร.0-5596-1567 หรือที่ Line@CITCOMSNU
:: ข่าวประชาสัมพันธ์  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------