กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 พ.ย. 2564 04:29 Wiputsara Sanghirun แก้ไข หน้าแรก
23 พ.ย. 2564 04:29 Wiputsara Sanghirun แนบ 3FCE2947-4646-44EA-AA6B-6FFD214AF9DC.jpeg กับ หน้าแรก
16 พ.ย. 2564 05:16 วิภัสรา แสงหิรัญ แก้ไข หน้าแรก
16 พ.ย. 2564 05:15 วิภัสรา แสงหิรัญ แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2564 03:32 Wiputsara Sanghirun แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2564 03:31 Wiputsara Sanghirun แนบ 08E1DC33-2BB3-4C38-BBC3-1048F0579324.jpeg กับ หน้าแรก
8 พ.ย. 2564 21:28 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ประเมินครูผู้ช่วย ครูณัฐพงศ์ รุ่งเรือ_7.jpg กับ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
8 พ.ย. 2564 21:28 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ประเมินครูผู้ช่วย ครูณัฐพงศ์ รุ่งเรือ_6.jpg กับ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
8 พ.ย. 2564 21:28 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ประเมินครูผู้ช่วย ครูณัฐพงศ์ รุ่งเรือ_15.jpg กับ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
8 พ.ย. 2564 21:28 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ประเมินครูผู้ช่วย ครูณัฐพงศ์ รุ่งเรือ_0.jpg กับ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
8 พ.ย. 2564 21:28 วิภัสรา แสงหิรัญ สร้าง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
8 พ.ย. 2564 21:25 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_วัคซีนไฟเซอร์เข็ม2_211109_8.jpg กับ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเข็มที่ 2
8 พ.ย. 2564 21:25 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_วัคซีนไฟเซอร์เข็ม2_211109_7.jpg กับ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเข็มที่ 2
8 พ.ย. 2564 21:25 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_วัคซีนไฟเซอร์เข็ม2_211109_22.jpg กับ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเข็มที่ 2
8 พ.ย. 2564 21:25 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_8พย64รับวัคซีนเข็ม2_211109_0.jpg กับ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเข็มที่ 2
8 พ.ย. 2564 21:25 วิภัสรา แสงหิรัญ สร้าง นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเข็มที่ 2
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_99.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_94.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_91.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_89.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_87.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_8.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_3.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_19.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
8 พ.ย. 2564 21:22 วิภัสรา แสงหิรัญ แนบ LINE_ALBUM_ผอเขต สพม อบอจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อม_17.jpg กับ ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เก่ากว่า | ใหม่กว่า