รายการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

doc

รายการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี