อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการพัฒนางานตามข้อตกลงในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์30 ธ.ค. 2564 00:18โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
    โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการพัฒนางานตามข้อตกลงในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ณ ชาลีแคมป์ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
Comments