พิธีรับพระราชทานพระบรมยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โพสต์29 ม.ค. 2563 22:05โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
Comments