นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ROV

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:57โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
วันที่ 19 ธันวาคม 2564
    นายนัทธพงษ์ ฉลวยแสง ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ROV By คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในงาน "ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Comments