กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ มรภ.อุบลราชธานี

โพสต์17 ธ.ค. 2562 18:50โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
งานแนะแนวนำนักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม  2562
Comments