กิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์6 ก.พ. 2562 18:47โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 18:47 ]
 

      
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ
อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนที่ใช้สำหรับการเดินทางของประชาชนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง