โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 มี.ค. 2562 00:25โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 00:25 ]

  
    
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยปีการศึกษานี้จัดให้มีการทัศนศึกษาที่ จังหวัดมุกดาร จุดที่  1  ได้เข้ากราบไหว้สักการะ พระพุทธรูปที่วัด ภูมโนรมย์ จุดที่  2  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  และจุดที่ 3  ตลาดอินโดจีน