การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ก.พ. 2562 05:49โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 20:42 ]

  
  

การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา2561 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 21 ปี" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ ณ โรงเเรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน