การแข่งขันวอลเลย์บอล งานกีฬา สพม.29 เกมส์

โพสต์14 พ.ย. 2561 18:15โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 18:17 ]
  
  
ผลการแข่งขัน
วอลเลย์บอล15 ปี   แพ้โขงเจียม 2:0 เซตคะ

วอลเลย์บอล18 ปี   แพ้เอือดใหญ่  2:0 เซต

สนามแข่งขัน  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริณพร  จันทร์ดวง
นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์
นายสมควร เอกทัน
นายมนัญชัย พลอาษา