การแข่งขันกีฬาเปตอง งานกีฬา สพม.29

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:02โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 20:02 ]
 

 
  

รายงานการแข่งขันเปตอง
รอบแรกชนะเกษมสีมา
รอบสองแพ้ลือคำหาญ
รอบสามรอแข่งกะเกษมสีมาอีกรอบจ้า

รุ่นอายุ. 15. ปี หญิง ไ้ด้. อันดับ 3
รุ่น. 15. ปี ชาย. ตกรอบแต่นักกีฬาชายสุดยอดมาก
หญิง. 18. ปี รอบแรกชนะเกษมสีมารอบ. 2 พบลือคำหาญ

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพิสอน ผดุงพล และ ครูสุดาวัลย์ จันทนุช