รับทุนกองทุนเข็มขาวการศึกษาเด็กไทย

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:33โดยวิภัสรา แสงหิรัญ   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2564 23:33 ]
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายจักกฤษณ์ หาญชัย นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊ะ ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนกองทุนเข็มขาวการศึกษาเด็กไทย จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
Comments