บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

โพสต์6 ก.พ. 2562 18:53โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 18:54 ]

   
 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ของนางสาวจิระนันท์ แว่นแคล้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สังกัด สพม.29 เกิดเหตุเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 จำนวนเงิน 1,689 บาท