กิจกรรมภายนอก


การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานกีฬา สพม.29

โพสต์โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต ]

  
  
  
  
ผลการแข่งขัน
วันที่ 12 พ.ย.61 เซปักตะกร้อ 15 ปีชาย แพ้ รร.เอือดใหญ่ 2-0 เซต  
18 ปีหญิง ชนะ รร.หนองบ่ 2-1 เซต และ แพ้ รร.โนนกุง 2-1 เซต

วันที่ 13 พ.ย.61 เซปักตะกร้อ 15 ปีชาย แพ้ รร.โพธิ์ไทร  2-1 เซต 
18 ปีหญิง แพ้ รร.ราชประชานุเคราะห์  2-1 เซต

ครูผู้ฝึกซ้อม   นายไพเราะ มีภักดี  และ  นายวิเชียร เสำเภา
การแข่งขันกีฬาเปตอง งานกีฬา สพม.29

โพสต์โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต ]

 

 
  

รายงานการแข่งขันเปตอง
รอบแรกชนะเกษมสีมา
รอบสองแพ้ลือคำหาญ
รอบสามรอแข่งกะเกษมสีมาอีกรอบจ้า

รุ่นอายุ. 15. ปี หญิง ไ้ด้. อันดับ 3
รุ่น. 15. ปี ชาย. ตกรอบแต่นักกีฬาชายสุดยอดมาก
หญิง. 18. ปี รอบแรกชนะเกษมสีมารอบ. 2 พบลือคำหาญ

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพิสอน ผดุงพล และ ครูสุดาวัลย์ จันทนุช


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 กีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2561

โพสต์30 ส.ค. 2561 20:29โดยฉัตรยา ป้องสิงห์

 
 
 


โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครูธวัชศักดิ์ วุดแสนและครูจักกฤษ  หาญชัย ได้นำนักกีฬาทีมของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 กีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2561 ณ สนามฟุตซอลทุ่งบูรพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการแข่งขันดังนี้
วันที่ 15 ส.ค แพ้ สว่างวีระวงศ์ 1-3
17 ส.ค. แพ้ เก่าขามวิทยาคม  1-3
21 ส.ค. แพ้ เขื่องในพิทยาคม 1-3
28 ส.ค. ชนะ ไผ่ใหญ่ศึกษา 2-0

1-3 of 3