กิจกรรมภายนอก


อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการพัฒนางานตามข้อตกลงในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์30 ธ.ค. 2564 00:18โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
    โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการพัฒนางานตามข้อตกลงในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ณ ชาลีแคมป์ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ROV

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:57โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564
    นายนัทธพงษ์ ฉลวยแสง ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ROV By คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในงาน "ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นักเรียนเข้าร่วมแข่งฟุตซอลรายการ futsal techno UBRU 2021

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:55โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 18 ธันวาคม 2564
    นายธวัชศักดิ์ สุดแสน ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งฟุตซอลรายการ futsal techno UBRU 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬาฟุตซอล Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:36โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564
     นางสาวรุ่งทิวา สุจินพรัหม ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

รับทุนกองทุนเข็มขาวการศึกษาเด็กไทย

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:33โดยวิภัสรา แสงหิรัญ   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2564 23:33 ]

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายจักกฤษณ์ หาญชัย นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊ะ ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนกองทุนเข็มขาวการศึกษาเด็กไทย จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ (COVID-19) สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนามแท่ง

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:31โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564
     เวลา 08.30 น. นายสมบัติ เจือบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายธวัชศักดิ์ สุดแสน ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ (COVID-19) สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนามแท่ง จัดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่"

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:29โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
     เวลา 09.00 นายพรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่" โดยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ร่วมบริจาคสมทบกิ่งกาชาดเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 1,472 บาท ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมและเยี่ยมชมฐานความรู้หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

โพสต์29 ธ.ค. 2564 23:27โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
   นายสมบัติ เจือบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊ะ นายจักรกฤษ์ หาญชัย ครู และนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมฐานความรู้หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะครูร่วมบริจาคโลหิต

โพสต์8 พ.ย. 2564 21:17โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คณะครูรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เพื่อเป็นโลหิตสำรอง ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

รับเกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

โพสต์2 พ.ย. 2564 20:20โดยวิภัสรา แสงหิรัญ   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2564 20:21 ]

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

นายสมบัติ เจือบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปรางค์ทราย บุญทอง นางสาวเกษราพร สำราญ นางสาวรัตดา เจริญสุข นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์ และนางสาววิภัสรา แสงหิรัญ ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (รางวัลระดับประเทศ) จาก นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการ สพม.อบอจ ณ ห้องประชุมสพม.อบอจ


1-10 of 47