กิจกรรมภายนอก


โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 มี.ค. 2562 00:25โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 00:25 ]


  
    
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยปีการศึกษานี้จัดให้มีการทัศนศึกษาที่ จังหวัดมุกดาร จุดที่  1  ได้เข้ากราบไหว้สักการะ พระพุทธรูปที่วัด ภูมโนรมย์ จุดที่  2  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  และจุดที่ 3  ตลาดอินโดจีน


การอบรม Active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps

โพสต์21 ก.พ. 2562 18:10โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 18:11 ]โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเข้าร่วม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ก.พ. 2562 05:49โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 20:42 ]


  
  

การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา2561 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 21 ปี" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ ณ โรงเเรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

โพสต์6 ก.พ. 2562 18:53โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 18:54 ]


   
 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ของนางสาวจิระนันท์ แว่นแคล้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สังกัด สพม.29 เกิดเหตุเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 จำนวนเงิน 1,689 บาท

กิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์6 ก.พ. 2562 18:47โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 18:47 ]

 

      
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ
อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนที่ใช้สำหรับการเดินทางของประชาชนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


การแข่งขันวอลเลย์บอล งานกีฬา สพม.29 เกมส์

โพสต์14 พ.ย. 2561 18:15โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 18:17 ]

  
  
ผลการแข่งขัน
วอลเลย์บอล15 ปี   แพ้โขงเจียม 2:0 เซตคะ

วอลเลย์บอล18 ปี   แพ้เอือดใหญ่  2:0 เซต

สนามแข่งขัน  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริณพร  จันทร์ดวง
นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์
นายสมควร เอกทัน
นายมนัญชัย พลอาษา

การแข่งขันกีฬา ฟุตซอล งานกีฬาสพม.29 เกมส์

โพสต์14 พ.ย. 2561 18:07โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 18:25 ]

  
  

ผลการแข่งขัน
ฟุตซอล 15 ปีชาย อันดับ 4 ของกลุ่มตกรอยแรก

ฟุตซอล 18 ปีชาย อันดับ 1 ของกลุ่ม H 
รอแข่งรอบ 16 ทีมสุดท้าย พบกับ หกสิบพรรษา เวลา 16.00 น.
ผลการแข่งขันฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แพ้ดวลจุดโทษ รร. หกสิบพรรษา  7:6  ตกรอบ 16 ทีม 

สนามแข่งขัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายธวัชศักดิ์ สุดแสน
นายจักรกฤษณ์ หาญชัย
นางสาวปรางค์ทราย บุญทอง
นายวิชิตพงษ์ บุญช่วย

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานกีฬา สพม.29 เกมส์

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:14โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 18:19 ]

  
  
  
  
ผลการแข่งขัน
วันที่ 12 พ.ย.61 เซปักตะกร้อ 15 ปีชาย แพ้ รร.เอือดใหญ่ 2-0 เซต  
18 ปีหญิง ชนะ รร.หนองบ่ 2-1 เซต และ แพ้ รร.โนนกุง 2-1 เซต

วันที่ 13 พ.ย.61 เซปักตะกร้อ 15 ปีชาย แพ้ รร.โพธิ์ไทร  2-1 เซต 
18 ปีหญิง แพ้ รร.ราชประชานุเคราะห์  2-1 เซต

ครูผู้ฝึกซ้อม   นายไพเราะ มีภักดี  และ  นายวิเชียร เสำเภา
การแข่งขันกีฬาเปตอง งานกีฬา สพม.29

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:02โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 20:02 ]

 

 
  

รายงานการแข่งขันเปตอง
รอบแรกชนะเกษมสีมา
รอบสองแพ้ลือคำหาญ
รอบสามรอแข่งกะเกษมสีมาอีกรอบจ้า

รุ่นอายุ. 15. ปี หญิง ไ้ด้. อันดับ 3
รุ่น. 15. ปี ชาย. ตกรอบแต่นักกีฬาชายสุดยอดมาก
หญิง. 18. ปี รอบแรกชนะเกษมสีมารอบ. 2 พบลือคำหาญ

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพิสอน ผดุงพล และ ครูสุดาวัลย์ จันทนุช


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 กีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2561

โพสต์30 ส.ค. 2561 20:29โดยฉัตรยา ป้องสิงห์

 
 
 


โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครูธวัชศักดิ์ วุดแสนและครูจักกฤษ  หาญชัย ได้นำนักกีฬาทีมของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 กีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2561 ณ สนามฟุตซอลทุ่งบูรพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการแข่งขันดังนี้
วันที่ 15 ส.ค แพ้ สว่างวีระวงศ์ 1-3
17 ส.ค. แพ้ เก่าขามวิทยาคม  1-3
21 ส.ค. แพ้ เขื่องในพิทยาคม 1-3
28 ส.ค. ชนะ ไผ่ใหญ่ศึกษา 2-0

1-10 of 10