กิจกรรมภายนอก


วันจักรี ปี 2564

โพสต์1 มิ.ย. 2564 20:54โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

โพสต์1 มิ.ย. 2564 19:23โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านสร้างถ่อ และวัดบ้านหนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

โพสต์24 พ.ย. 2563 21:14โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์24 พ.ย. 2563 21:08โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์24 พ.ย. 2563 21:00โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนามแท่ง พิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการเสด็จฯตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบครั้งที่ 1,000 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โพสต์12 ส.ค. 2563 19:59โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อบต.นาโพธิ์กลาง

โพสต์27 ก.ค. 2563 00:10โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมือวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์27 ก.ค. 2563 00:02โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ป่าชุมชนบ้านนาทอย ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

โพสต์26 ก.ค. 2563 23:51โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดบ้านสร้างถ่อ และวัดบ้านหนามแท่ง เพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา 

อบรมปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์26 ก.ค. 2563 23:42โดยวิภัสรา แสงหิรัญ

เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเยาวรัตน์ เจริญจิตร ได้เข้าร่วมการอบรมปฏฺบัติการการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน (SCQA) ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

1-10 of 37