ฤกษ์งามยามดี ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

โพสต์8 ก.ค. 2561 19:08โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 19:18 ]
  
  
     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  5 กรกฎาคม 2561 ฤกษ์งามยามดี ท่านผู้บริหาร คณะและนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ร่วมกันดำนาในบริเวณศูนย์เศรษฐิกิจพอเพียงของโรงเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนที่ว่างจากการจัดการเรียนการสอน