ตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โพสต์21 ก.พ. 2562 17:29โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 17:31 ]

    

   

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ตรวจสุขภาพประจำปี จาก โรงพยาบาลอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกขั้นตอน และต้องขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลอำเภอศรีเมืองใหม่ที่จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของทุกๆ คน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้