ถวายเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา

โพสต์5 ส.ค. 2561 07:40โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 07:42 ]
  
  

 วันที่ พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมพิธีถวายถวายเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำวัดเป็นเวลา 3 เดือน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีที่ดีงามเพื่อสือทอดให้คงอยู่ต่อไปและเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี