ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนไปให้กำลังตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:15โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 21:27 ]
  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายนรเชฐ  เบ้าทอง และท่านรองผู้อำนวยการ นายพรชัย ภูทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และได้ไปให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อมที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต 6 ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 6-8 ธ.ค. 61 ณ ตอนนี้ มี 7 รายการ ดังนี้
1.การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor ม.1-3
2.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3
3.การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3D ปล่อยอิสระ ม.1-3
5.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ค่ะ
7. การขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3