ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

โพสต์27 ก.ย. 2561 19:54โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 19:58 ]
  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์ นายบุญเลี้ยง อาษอาษา นางพัชรา  ตั้งเจริญ และนางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช