ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29 เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์24 ต.ค. 2561 19:58โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2561 19:59 ]
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นายพิทยา  ไชยมงคล ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับคณะกครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยท่านผู้อำนวยการ นายนรเชฐ  เบ้าทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับท่าน ผอ.สพม.29 ในครั้งนี้