ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:24โดยวิภัสรา แสงหิรัญ   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 21:25 ]
  
  

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายนรเชฐ  เบ้าทอง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ
1. นายสมควร  เอกทัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. นายมนัญชัย  พลอาษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ท่านผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง