พระวิทยากร พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย มาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

โพสต์30 ส.ค. 2561 20:10โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 20:14 ]
  
 
           วันพฤหัสบดี  ที่ 30 สิงหาคม 2561 พระวิทยากร พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย  ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนเกียวกับการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า มีสติ การจัดตารางชีวิตของตัวเองให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน ให้เห็นคุณค่าของชีวิต การให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก