นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์30 ธ.ค. 2562 06:58โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสรศิลป์ นามณี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. สมพ.29 พร้อมคณะ ตรวจติดตามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง E-classroom โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

Comments