งานมุทิตาจิต นายสุบิน แสงใบ

โพสต์3 ก.ย. 2562 01:27โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนามแท่ง พิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 คือ นายสุบิน แสงใบ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ณ หอประชุม โรงเรียนหนามแท่ง พิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
       


Comments