มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 ก.ย.61

โพสต์19 ก.ย. 2561 20:53โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2561 20:53 ]
  
 

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ทำหนังสือไปแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับการมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 ก.ย.61 โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง และหัวหน้างาน 4 ฝ่ายเป็นผู้มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน