กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 ก.พ. 2563 00:30โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ยประโยชน์ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนามแท่งพิยาคม รัชมังคลาภิเษก
Comments