กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 ก.พ. 2563 23:49โดยวิภัสรา แสงหิรัญ
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ/วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
Comments