โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:48โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:49 ]

          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่  3 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเเรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ซึ่งนำโดย นายนรเชฐ เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม