โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์3 ก.ค. 2561 01:13โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 01:14 ]
   
  

    โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยท่านผู้อำนวยการนรเชฐ เบ้าทอง และรองผู้อำนวยการพรชัย ภูทอง เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้